Advanced Search
Just Accepted have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Formability, microstructure and mechanical properties of nano-treated Al-Zn-Mg-Cu alloy fabricated by wire arc additive manufacturing
TIAN Rui, JIANG Zhe, LIU Jun, LIU Weiqing, CHI Yuanqing, ZHANG Yongkang
DOI: 10.12073/j.hjxb.20231216001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
High cycle fatigue property and lifetime modeling of CrMoV and NiCrMoV dissimilar steel welded joint
WANG Zhipeng, ZHU Mingliang, XUAN Fuzhen
DOI: 10.12073/j.hjxb.20231205004
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Analysis of dynamic stress-strain characteristics of AH36 steel welded joint
LIU Wei, ZHU Yongmei, SUN Ao
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230712001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Processes and repair area properties of AA6061 repaired via additive friction stir deposition
CHENG Long, YANG Xinqi, TANG Wenshen, LUO Ting, WANG Ruilin
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230806001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Microstructure and mechanical properties of NAB by wire and arc additive manufacturing
LIU Jin, WANG Kehong, XU Cheng, LIU Chenyu, PENG Yong
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230829001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Microstructure and high-temperature compression performance of the hydrogenated titanium alloy welded joint
LIU Quanming, XIAO Junfeng, GAO Sifeng, TANG Wenshu, GAO Song, LONG Weimin
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230808004
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Selective laser melting forming arch lattice structures with different offset rates mechanical property
YANG Linyi, XU Mingsan, YE Jianhua, WEI Tieping
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230816001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effect of stress concentration at weld toes on combined high and low cycle fatigue of EH36 steel welded joints
XU Lianyong, LONG Zhiping, ZHAO Lei, HAN Yongdian, PENG Chentao
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230619003
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Method and technology of two TIG activating arc additive manufacturing
ZHANG Jia, SHAO Peize, WANG Xinxin, HUANG Jiankang, FAN Ding
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230730002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Multi-channel multi-frequency eddy current detection of lithium battery welds in aviation field
ZHANG Xiaodan, BAI Shi, LIU Zhiyao, LIN Yuxi, HUANG Ping, ZHENG Fuyin
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230809002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effect of parameters for dul-contours on the surface forming of nickel-based superalloys fabricated by LPBF
DING Hongwei, MA Rui, CHANG Shuai, LI Mingchuan, LI Liqun
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230710003
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effect of Cr content on the microstructure evolution in weld metal for 1000 MPa grade high strength steel
FENG Wei, YU Tingxiang, ZHANG Qingsu, CHEN Bo, ZHANG Biying, CAI Hongguang, MA Qiang
[Abstract] [FullText HTML]
The influence of laser power and scanning strategy on the cracking behavior of TiC reinforced high carbon steel alloy
ZHOU Qun, ZHAO Xuan, LI Yongjian, HE Shi, HE Peng, PENG Zhongya, LI Shuguang
DOI: 10.12073/j.hjxb.20231101003
[Abstract] [FullText HTML]
Interfacial Microstructure and Properties of Diffusion Bonded Joints of Ti3AlC2 Ceramic and Ni
YANG Jinghong, LIU Jiakun, WEI Wenqing, YE Chaochao, LIU Yongsheng, ZHANG Lixia, LIU Qiming
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230914001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effect of nano-Cu-coated MoS2 added to SiC-Ni60 coatings on their organization and frictional wear properties
SHEN Hu, LI Xianfen, YE Junyang, ZHANG Yating, HUA Peng, LIU Dashuang
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230403002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Analysis of temperature field of ultrasonic assisted friction stir welding of 6061 aluminum alloy
MA Fujian, LI Xiwei, CHEN Shao, FU Dianyi, SHA Zhihua, ZHANG Shengfang
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230726001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Numerical simulation of the temperature field in resistance seam welding for fabricating Fe-based amorphous coatings
WANG Wenqin, XU Yongdong, HAN Zhaoxian, ZHANG Chaohua, JIA Jianping, WANG Feifan, LI Yulong
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230910001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Microstructures and properties of Zr-4 alloy diffusion bonding joint with Nb interlayer
WANG Ruiping, XIAO Zonglin, YANG Xu, WANG Zeming, WANG Ying, YANG Zhenwen
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230720001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Study on Classification of Tensile Shear Strength of Spot Welding Joints Based on PSO-SVM
WU Gang, CHEN Tian, YU Lianghui, LIU Zhipeng
[Abstract] [FullText HTML]
Temperature monitoring of the FSW weld zone of the fuel tank for heavy launch vehicle
LU Xiaohong, ZHANG Haotian, TENG Le, SUI Guochuan
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230825002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Composition optimization of welding wire and mechanical properties of joints of nickel-based superalloy containing high refractory elements
CHU Qingquan, WANG Shiyang, SUN Yuan, HOU Xingyu, ZHAO Zhipeng
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230928001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Positioning Method for Laser Welding Systems Based on Side-Axis Vision
YU Hongyu, LIU Zhihui, ZHANG Chengrui, CHEN Geng, GAO Tao
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230926002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Oscillating behavior suppression of cross-coupled arc based on high frequency variable polarity current source
ZHAO Hongyan, LYU Tao, YU Yue, ZHANG Jingzhang, ZHANG Guokai, CHEN Shujun
DOI: 10.12073/j.hjxb.20231009003
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Vacuum brazing Ti2AlNb / GH4169 alloy with (TiZrHf)40(NiCu)55Al5 high-entropy amorphous filler metal
LI Peng, ZHANG Zhenyang, ZHANG Liangliang, MA Xiong, SUN Bingbing, LI Chao, DONG Honggang
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230821001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Investigation on Microstructure and Properties of Rail U71Mn Steel Joints by Flash-Friction hybrid Welding
TAN Jinhong, ZHANG Xinping, CAO Shanshan, WANG Peng, ZENG Qingrui, CHEN Bin
DOI: 10.12073/j.hjxb.20240117002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Study on fatigue crack growth rate of welded joint after immersion corrosion
LI Yue, ZHAO Yangyang, DENG Caiyan, GONG Baoming
DOI: 10.12073/j.hjxb.20231004001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Vacuum diffusion bonding of TC4 titanium alloy to T2 copper with VCrAl1.21Ni0.93Co1.85 high entropy alloy interlayer
WU Baosheng, LI Peng, MA Yueting, DONG Honggang
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230905001
[Abstract] [FullText HTML]
Impact of copper-coated CNT content on the fatigue resistance of copper-based composite films
WU Kangwei, CHEN Yi, CHENG Guowen, LIU Qiang, LIN Tiesong, HUANG Yongde
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230906003
[Abstract] [FullText HTML]
Fatigue properties of B950CF steel ultra-narrow gap laser wire filler welding joint
ZHANG Chengzhu, WANG Dongye, HUA Cheng, LIU Yue, ZHANG Qian, ZHU Zhenxin
DOI: 10.12073/j.hjxb.202310920001
[Abstract] [FullText HTML]
Influence of power modulation on laser oscillating welding of aluminum alloys
HAN Jing, SHI Yu, ZHANG Gang, LI Guang, LE Wangyun, DAI Fengxian
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230730001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Prediction model of multiaxial fatigue life of circular weld of GH4169 casing mounting seat
WU Zhenhao, LIU Pengfei
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230609002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Study on Physical characteristics of Laser Welding Penetration Signal in the Mesoscopic Field
SUN Qian, HUANG Ruisheng, XU Fujia, CAO Hao, LI Lin, SONG Yang
DOI: 10.12073/j.hjxb
[Abstract] [FullText HTML]
Corrosion behavior of aluminum/steel dissimilar metal welded joints and influential factors: A review
XU Hao, CAO Rui, FAN Ding
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230718001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research on weld surface defect detection method based on RGB-D feature fusion
XIE Yuxin, GONG Yefei, GU Xinhao, CHEN Xiaobin, WANG Meng, XU Huigang
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230712002
[Abstract] [FullText HTML]
, ,
DOI: 10.12073/j.hjxb.20231104001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research on automatic classification of spot welding joint strength based on PSO-SVM
WU Gang, CHEN Tian, YU LiangHui, LIU Zhipeng
DOI: 10.12073/j.hjxb.20220829001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Microstructure and mechanical properties of CuCrZr /316LN laser welding joints on HEPS thin wall vacuum box
Wang Xujian, Tan Caiwang, Dong Haiyi, He Ping, Fan Chenglei, Guo Dizhou
DOI: 10.12073/j.hjxb.20220414001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Huang Yongde, Peng Peng, Guo Wei, Zhou Xingwen, Cheng Guowen, Liu Qiang
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
, , , , ,
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
, , , ,
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Microstructure and Mechanical Properties of Electron Beam Welded Joints in Different State of TC4
Taiqi Yan, Yu Wu, Xu Cheng, An Li, Shuquan Zhang
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
, , , ,
DOI: 10.12073/j.hjxb.20180320001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Development of a narrow gap welding experiment system for oscillating arc sensing
Wenji Liu, Zhenyu Guan, Liangyu Li, Jianfeng Yue
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Laser Welding of T91 Martensite Heat-resistant Steel with Feeding Wire
Xiaoyong Qi, Bing Ye, Shiwen Yu, Liang Yu
DOI: 10.12073/j.hjxb.201940
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Articles in Online First have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Effect of Cu/V multi-interlayer on the microstructure and mechanical properties of TC4/IN718 joint by laser welding
ZHU Qiang, XIA Yang, ZHANG Xingyue, HAN Ke, YAN Yaojing, DING Yuanyi, LEI Yucheng
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230714002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research on the properties of Ti6Al4V parts prepared by selective laser melting under different galvanometer accuracy
LIU Pengyu, LI Hui, ZHANG Ruihua, XIAO Mengzhi, QU Yuebo, WEI Xiaohong, YIN Yan
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230616003
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Study on microstructure and mechanical properties of new aluminum alloy MIG welded joint
JIN Congcong, HUANG Libing, HUANG Wenbin, WANG Dali, MA Yueting, LI Peng, DONG Honggang
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230717001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Formation law and prediction of weld morphology for high-frequency oscillating laser-arc hybrid welding of aluminum alloy
MIAO Xiaojun, HAN Lijuan, LI Kai, WANG Lei, JIANG Laihege, LIAO Wei, GAO Ming
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230711002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Numerical simulation of heat and mass transfer and molten pool behavior of aluminum alloy by CMT and arc additive manufacturing
WANG Ruichao, ZHU Guochong, LI Huijun, LI Runhua
DOI: 10.12073/j.hjxb.20231122002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
A lightweight and efficient x-ray weld image defect detection method
WANG Rui, GAO Shaoze, LIU Weipeng, WANG Gang
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230630003
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Multiple regression model of process for aluminum alloy self-piercing riveting based on ball-shaped die
ZHANG Zihao, ZENG Kai, ZHANG Hongshen, XING Baoying, DING Yanfang, TIAN Hai
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230715003
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Mechanism of heat treatment temperature on microstructure and properties in deposited metal of 1000 MPa grade high strength steel
YU Tingxiang, FENG Wei, CHEN Bo, ZHANG Qingsu, ZHOU Baojin, LIU Xin, LIU Manyu
DOI: 10.12073/j.hjxb.20231103001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
CMT + P welding behavior and AE characteristic frequency
CHEN Wei, LIU Bin, ZHANG Qifei, ZHANG Zhen, LI Zhonghua, BI Jiawei
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230627003
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Microstructure and mechanical properties of Inconel 600 nickel-based alloy PAW + TIG joints
QIAO Xiaoli, CAO Shuai, WU Jingwei, ZHANG Jianxiao, HUANG Jiankang, FAN Ding
DOI: 10.12073/j.hjxb.20231225002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Study on the longitudinal superplastic properties of TC4 titanium alloy laser welding joint with rare earth elements
CHENG Donghai, ZHANG Shengjin, TAO Xuanyu, ZHANG Hua, ZHANG Futing, QI Antai, XIAO Xiong
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230719002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
, , , WU Hanqi, , ,
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230719001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
More+
Articles in Online First have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Formability, microstructure and mechanical properties of nano-treated Al-Zn-Mg-Cu alloy fabricated by wire arc additive manufacturing
TIAN Rui, JIANG Zhe, LIU Jun, LIU Weiqing, CHI Yuanqing, ZHANG Yongkang
DOI: 10.12073/j.hjxb.20231216001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
High cycle fatigue property and lifetime modeling of CrMoV and NiCrMoV dissimilar steel welded joint
WANG Zhipeng, ZHU Mingliang, XUAN Fuzhen
DOI: 10.12073/j.hjxb.20231205004
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Analysis of dynamic stress-strain characteristics of AH36 steel welded joint
LIU Wei, ZHU Yongmei, SUN Ao
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230712001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Processes and repair area properties of AA6061 repaired via additive friction stir deposition
CHENG Long, YANG Xinqi, TANG Wenshen, LUO Ting, WANG Ruilin
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230806001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Microstructure and mechanical properties of NAB by wire and arc additive manufacturing
LIU Jin, WANG Kehong, XU Cheng, LIU Chenyu, PENG Yong
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230829001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effect of Cu/V multi-interlayer on the microstructure and mechanical properties of TC4/IN718 joint by laser welding
ZHU Qiang, XIA Yang, ZHANG Xingyue, HAN Ke, YAN Yaojing, DING Yuanyi, LEI Yucheng
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230714002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Microstructure and high-temperature compression performance of the hydrogenated titanium alloy welded joint
LIU Quanming, XIAO Junfeng, GAO Sifeng, TANG Wenshu, GAO Song, LONG Weimin
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230808004
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Selective laser melting forming arch lattice structures with different offset rates mechanical property
YANG Linyi, XU Mingsan, YE Jianhua, WEI Tieping
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230816001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research on the properties of Ti6Al4V parts prepared by selective laser melting under different galvanometer accuracy
LIU Pengyu, LI Hui, ZHANG Ruihua, XIAO Mengzhi, QU Yuebo, WEI Xiaohong, YIN Yan
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230616003
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Study on microstructure and mechanical properties of new aluminum alloy MIG welded joint
JIN Congcong, HUANG Libing, HUANG Wenbin, WANG Dali, MA Yueting, LI Peng, DONG Honggang
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230717001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effect of stress concentration at weld toes on combined high and low cycle fatigue of EH36 steel welded joints
XU Lianyong, LONG Zhiping, ZHAO Lei, HAN Yongdian, PENG Chentao
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230619003
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Formation law and prediction of weld morphology for high-frequency oscillating laser-arc hybrid welding of aluminum alloy
MIAO Xiaojun, HAN Lijuan, LI Kai, WANG Lei, JIANG Laihege, LIAO Wei, GAO Ming
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230711002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Numerical simulation of heat and mass transfer and molten pool behavior of aluminum alloy by CMT and arc additive manufacturing
WANG Ruichao, ZHU Guochong, LI Huijun, LI Runhua
DOI: 10.12073/j.hjxb.20231122002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
A lightweight and efficient x-ray weld image defect detection method
WANG Rui, GAO Shaoze, LIU Weipeng, WANG Gang
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230630003
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Method and technology of two TIG activating arc additive manufacturing
ZHANG Jia, SHAO Peize, WANG Xinxin, HUANG Jiankang, FAN Ding
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230730002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Multi-channel multi-frequency eddy current detection of lithium battery welds in aviation field
ZHANG Xiaodan, BAI Shi, LIU Zhiyao, LIN Yuxi, HUANG Ping, ZHENG Fuyin
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230809002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effect of parameters for dul-contours on the surface forming of nickel-based superalloys fabricated by LPBF
DING Hongwei, MA Rui, CHANG Shuai, LI Mingchuan, LI Liqun
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230710003
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effect of Cr content on the microstructure evolution in weld metal for 1000 MPa grade high strength steel
FENG Wei, YU Tingxiang, ZHANG Qingsu, CHEN Bo, ZHANG Biying, CAI Hongguang, MA Qiang
[Abstract] [FullText HTML]
The influence of laser power and scanning strategy on the cracking behavior of TiC reinforced high carbon steel alloy
ZHOU Qun, ZHAO Xuan, LI Yongjian, HE Shi, HE Peng, PENG Zhongya, LI Shuguang
DOI: 10.12073/j.hjxb.20231101003
[Abstract] [FullText HTML]
Interfacial Microstructure and Properties of Diffusion Bonded Joints of Ti3AlC2 Ceramic and Ni
YANG Jinghong, LIU Jiakun, WEI Wenqing, YE Chaochao, LIU Yongsheng, ZHANG Lixia, LIU Qiming
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230914001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effect of nano-Cu-coated MoS2 added to SiC-Ni60 coatings on their organization and frictional wear properties
SHEN Hu, LI Xianfen, YE Junyang, ZHANG Yating, HUA Peng, LIU Dashuang
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230403002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Analysis of temperature field of ultrasonic assisted friction stir welding of 6061 aluminum alloy
MA Fujian, LI Xiwei, CHEN Shao, FU Dianyi, SHA Zhihua, ZHANG Shengfang
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230726001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Numerical simulation of the temperature field in resistance seam welding for fabricating Fe-based amorphous coatings
WANG Wenqin, XU Yongdong, HAN Zhaoxian, ZHANG Chaohua, JIA Jianping, WANG Feifan, LI Yulong
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230910001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Microstructures and properties of Zr-4 alloy diffusion bonding joint with Nb interlayer
WANG Ruiping, XIAO Zonglin, YANG Xu, WANG Zeming, WANG Ying, YANG Zhenwen
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230720001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Study on Classification of Tensile Shear Strength of Spot Welding Joints Based on PSO-SVM
WU Gang, CHEN Tian, YU Lianghui, LIU Zhipeng
[Abstract] [FullText HTML]
Temperature monitoring of the FSW weld zone of the fuel tank for heavy launch vehicle
LU Xiaohong, ZHANG Haotian, TENG Le, SUI Guochuan
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230825002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Composition optimization of welding wire and mechanical properties of joints of nickel-based superalloy containing high refractory elements
CHU Qingquan, WANG Shiyang, SUN Yuan, HOU Xingyu, ZHAO Zhipeng
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230928001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Multiple regression model of process for aluminum alloy self-piercing riveting based on ball-shaped die
ZHANG Zihao, ZENG Kai, ZHANG Hongshen, XING Baoying, DING Yanfang, TIAN Hai
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230715003
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Mechanism of heat treatment temperature on microstructure and properties in deposited metal of 1000 MPa grade high strength steel
YU Tingxiang, FENG Wei, CHEN Bo, ZHANG Qingsu, ZHOU Baojin, LIU Xin, LIU Manyu
DOI: 10.12073/j.hjxb.20231103001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
CMT + P welding behavior and AE characteristic frequency
CHEN Wei, LIU Bin, ZHANG Qifei, ZHANG Zhen, LI Zhonghua, BI Jiawei
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230627003
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Microstructure and mechanical properties of Inconel 600 nickel-based alloy PAW + TIG joints
QIAO Xiaoli, CAO Shuai, WU Jingwei, ZHANG Jianxiao, HUANG Jiankang, FAN Ding
DOI: 10.12073/j.hjxb.20231225002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Positioning Method for Laser Welding Systems Based on Side-Axis Vision
YU Hongyu, LIU Zhihui, ZHANG Chengrui, CHEN Geng, GAO Tao
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230926002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Oscillating behavior suppression of cross-coupled arc based on high frequency variable polarity current source
ZHAO Hongyan, LYU Tao, YU Yue, ZHANG Jingzhang, ZHANG Guokai, CHEN Shujun
DOI: 10.12073/j.hjxb.20231009003
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Vacuum brazing Ti2AlNb / GH4169 alloy with (TiZrHf)40(NiCu)55Al5 high-entropy amorphous filler metal
LI Peng, ZHANG Zhenyang, ZHANG Liangliang, MA Xiong, SUN Bingbing, LI Chao, DONG Honggang
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230821001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Investigation on Microstructure and Properties of Rail U71Mn Steel Joints by Flash-Friction hybrid Welding
TAN Jinhong, ZHANG Xinping, CAO Shanshan, WANG Peng, ZENG Qingrui, CHEN Bin
DOI: 10.12073/j.hjxb.20240117002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Study on fatigue crack growth rate of welded joint after immersion corrosion
LI Yue, ZHAO Yangyang, DENG Caiyan, GONG Baoming
DOI: 10.12073/j.hjxb.20231004001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Vacuum diffusion bonding of TC4 titanium alloy to T2 copper with VCrAl1.21Ni0.93Co1.85 high entropy alloy interlayer
WU Baosheng, LI Peng, MA Yueting, DONG Honggang
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230905001
[Abstract] [FullText HTML]
Impact of copper-coated CNT content on the fatigue resistance of copper-based composite films
WU Kangwei, CHEN Yi, CHENG Guowen, LIU Qiang, LIN Tiesong, HUANG Yongde
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230906003
[Abstract] [FullText HTML]
Fatigue properties of B950CF steel ultra-narrow gap laser wire filler welding joint
ZHANG Chengzhu, WANG Dongye, HUA Cheng, LIU Yue, ZHANG Qian, ZHU Zhenxin
DOI: 10.12073/j.hjxb.202310920001
[Abstract] [FullText HTML]
Influence of power modulation on laser oscillating welding of aluminum alloys
HAN Jing, SHI Yu, ZHANG Gang, LI Guang, LE Wangyun, DAI Fengxian
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230730001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Prediction model of multiaxial fatigue life of circular weld of GH4169 casing mounting seat
WU Zhenhao, LIU Pengfei
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230609002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Study on Physical characteristics of Laser Welding Penetration Signal in the Mesoscopic Field
SUN Qian, HUANG Ruisheng, XU Fujia, CAO Hao, LI Lin, SONG Yang
DOI: 10.12073/j.hjxb
[Abstract] [FullText HTML]
Study on the longitudinal superplastic properties of TC4 titanium alloy laser welding joint with rare earth elements
CHENG Donghai, ZHANG Shengjin, TAO Xuanyu, ZHANG Hua, ZHANG Futing, QI Antai, XIAO Xiong
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230719002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Corrosion behavior of aluminum/steel dissimilar metal welded joints and influential factors: A review
XU Hao, CAO Rui, FAN Ding
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230718001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research on weld surface defect detection method based on RGB-D feature fusion
XIE Yuxin, GONG Yefei, GU Xinhao, CHEN Xiaobin, WANG Meng, XU Huigang
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230712002
[Abstract] [FullText HTML]
, ,
DOI: 10.12073/j.hjxb.20231104001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
, , , WU Hanqi, , ,
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230719001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research on automatic classification of spot welding joint strength based on PSO-SVM
WU Gang, CHEN Tian, YU LiangHui, LIU Zhipeng
DOI: 10.12073/j.hjxb.20220829001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Microstructure and mechanical properties of CuCrZr /316LN laser welding joints on HEPS thin wall vacuum box
Wang Xujian, Tan Caiwang, Dong Haiyi, He Ping, Fan Chenglei, Guo Dizhou
DOI: 10.12073/j.hjxb.20220414001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Huang Yongde, Peng Peng, Guo Wei, Zhou Xingwen, Cheng Guowen, Liu Qiang
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
, , , , ,
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
, , , ,
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Microstructure and Mechanical Properties of Electron Beam Welded Joints in Different State of TC4
Taiqi Yan, Yu Wu, Xu Cheng, An Li, Shuquan Zhang
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
, , , ,
DOI: 10.12073/j.hjxb.20180320001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Development of a narrow gap welding experiment system for oscillating arc sensing
Wenji Liu, Zhenyu Guan, Liangyu Li, Jianfeng Yue
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Laser Welding of T91 Martensite Heat-resistant Steel with Feeding Wire
Xiaoyong Qi, Bing Ye, Shiwen Yu, Liang Yu
DOI: 10.12073/j.hjxb.201940
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Category
Flow characteristics and element distribution of melten pool in 22MnB5 laser welding with Al-Si coating
ZHU Libin, WANG Qian, PAN Xuanjun, LI Siliang, GE Xing, ZHANG Heng, LIU Haijiang
2024, 45(6): 1-11. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230614003
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Tailoring the microstructure and mechanical properties of wire arc additive manufactured Ti-6Al-4V alloy by trace TiC powder addition
YAO Xingzhong, LI Huijun, YANG Zhenwen, WANG Ying
2024, 45(6): 12-19. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230422001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research on the influence of SLM process parameters on surface forming quality
LYU Haiqing, LI Mingchuan, MA Rui, CHANG Shuai, LI Liqun
2024, 45(6): 20-29. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230615001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Optimization of key technology of Inconel 718 alloy by laser additive repair
WANG Menglu, LI Zhanming, SUN Xiaofeng, SONG Wei, WANG Rui
2024, 45(6): 30-38. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230314001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Mechanism and inhibition of welding cracks in microplasma arc of Inconel 713LC casting superalloy
JIA Peng, XUE Jiyuan, LIU Yuqian, WANG Zhiping
2024, 45(6): 39-45. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230619001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effect of beam incident angle on weld mechanical properties and melt pool flow behavior in laser deep penetration welding of 304 stainless steel
XIAO Xianfeng, LU Cong, ZHOU Jiawei, LI Yulong, FU Yanshu
2024, 45(6): 46-52. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230715001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Arc initiation process characteristics and stability evalution method in P-GMAW
LIU Wenji, ZHANG Yafeng, WANG Kekuan, YUE Jianfeng, SUN Yong
2024, 45(6): 53-60, 67. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230615004
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effect of brazing temperature on microstructure and properties of 1Cr18Ni9Ti stainless steel brazed by amorphous BNi-2 filler
TIAN Xiaoyu, ZHANG Zhiwei, ZHOU Chen, ZHAO Lianqing, TIAN Yangguang, FU Wei, SONG Xiaoguo
2024, 45(6): 61-67. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230620001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Microstructure and properties of thick 5A06 aluminum alloy by 10 kW level oscillated laser welding at vertical up position
FANG Disheng, FAN Yuanyuan, HUANG Ruisheng, XU Fujia, PEI Liang, LI Jiashi
2024, 45(6): 68-76. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230614005
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Thermodynamic coupling numerical simulation and mechanical properties analysis of TC4 laser welding
CONG Jiahui, GAO Jiayuan, ZHOU Song, WANG Jiahao, WANG Naijing, LIN Fangxu
2024, 45(6): 77-88, 96. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230315001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Microstructure and properties of Ag10CuZnSn-xIn-yCe low silver filler metal
XU Jiachen, FU Yucan, YANG Yan, LI Zhen, HE Zhiyong, JIA Yun
2024, 45(6): 113-120. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230616001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Fatigue assessment of thin plate welded joints based on zero-point effective notch stress
SHU Wei, GAO Jingkun, LI Haifeng, DENG Caiyan, LIU Qiang, GONG Baoming
2024, 45(6): 121-128. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230731002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]