Advanced Search

Just Accepted

Just Accepted have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes/issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Effect of Cu/V multi-interlayer on the microstructure and mechanical properties of TC4/IN718 joint by laser welding
ZHU Qiang, XIA Yang, ZHANG Xingyue, HAN Ke, YAN Yaojing, DING Yuanyi, LEI Yucheng
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230714002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Analysis of arc initiation process characteristics and stability discrimination methods in P-GMAW
LIU Wenji, ZHANG Yafeng, WANG Kekuan, YUE Jianfeng, SUN Yong
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230615004
[Abstract] [FullText HTML]
Analysis of dynamic stress-strain characteristics of AH36 steel welded joint
LIU Wei, ZHU Yongmei, SUN Ao
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230712001
[Abstract] [FullText HTML]
Effect of parameters for dul-contours on the surface forming of nickel-based superalloys fabricated by LPBF
DING Hongwei, MA Rui, CHANG Shuai, LI Mingchuan, LI Liqun
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230710003
[Abstract] [FullText HTML]
A Lightweight and Efficient X-ray Weld Image Defect Detection Method
WANG Rui, GAO Shaoze, LIU Weipeng, WANG Gang
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230630003
[Abstract] [FullText HTML]
Experiment and prediction of weld morphology for high-frequency oscillating laser-arc hybrid welding of aluminum alloy
MIAO Xiaojun, HAN Lijuan, LI Kai, WANG Lei, JIANG Laihege, LIAO Wei, GAO Ming
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230711002
[Abstract] [FullText HTML]
Microstructure and mechanical properties of Inconel 600 nickel-based alloy PAW + TIG joints
QIAO Xiaoli, CAO Shuai, WU Jingwei, ZHANG Jianxiao, HUANG Jiankang, FAN Ding
DOI: 10.12073/j.hjxb.20231225002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effect of stress concentration at weld toes on combined high and low cycle fatigue of EH36 steel welded joints
XU Lianyong, LONG Zhiping, ZHAO Lei, HAN Yongdian, PENG Chentao
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230619003
[Abstract] [FullText HTML]
Corrosion behavior of aluminum/steel dissimilar metal welded joints and influential factors: A review
XU Hao, CAO Rui, FAN Ding
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230718001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Microstructure and properties of thick 5A06 aluminum alloy by 10 kW level oscillated laser beam at vertical up position
FANG Disheng, FAN Yuanyuan, HUANG Ruisheng, XU Fujia, PEI Liang, LI Jiashi
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230614005
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
CMT + P welding behavior and AE characteristic frequency
CHEN Wei, LIU Bin, ZHANG Qifei, ZHANG Zhen, LI Zhonghua, BI Jiawei
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230627003
[Abstract] [FullText HTML]
Study on microstructure and mechanical properties of new aluminum alloy MIG welded joint
JIN Congcong, HUANG Libing, HUANG Wenbin, WANG Dali, MA Yueting, LI Peng, DONG Honggang
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230717001
[Abstract] [FullText HTML]
Mechanism and inhibition of welding cracks in micro plasma arc of Inconel 713LC casting superalloy
JIA Peng, XUE Jiyuan, LIU Yuqian, WANG Zhiping
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230619001
[Abstract] [FullText HTML]
Research on weld surface defect detection method based on RGB-D feature fusion
XIE Yuxin, GONG Yefei, GU Xinhao, CHEN Xiaobin, WANG Meng, XU Huigang
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230712002
[Abstract] [FullText HTML]
Microstructure and properties of Ag10CuZnSn-xIn-yCe low silver filler metal
XU Jiachen, FU Yucan, YANG Yan, LI Zhen, HE Zhiyong, JIA Yun
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230616001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research on the properties of Ti6Al4V parts prepared by selective laser melting under different galvanometer accuracy
LIU Pengyu, LI Hui, ZHANG Ruihua, XIAO Mengzhi, QU Yuebo, WEI Xiaohong, YIN Yan
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230616003
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Study on the longitudinal superplastic properties of TC4 titanium alloy laser welding joint with rare earth elements
CHENG Donghai, ZHANG Shengjin, TAO Xuanyu, ZHANG Hua, ZHANG Futing, QI Antai, XIAO Xiong
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230719002
[Abstract] [FullText HTML]
Multiple regression model of process for aluminum alloy self-piercing riveting based on ball-shaped die
ZHANG Zihao, ZENG Kai, ZHANG Hongshen, XING Baoying, DING Yanfang, TIAN Hai
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230715003
[Abstract] [FullText HTML]
Effect of brazing temperature on microstructure and properties of 1Cr18Ni9Ti stainless steel brazed by amorphous BNi-2 filler
TIAN Xiaoyu, ZHANG Zhiwei, ZHOU Chen, ZHAO Lianqing, TIAN Yangguang, FU Wei, SONG Xiaoguo
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Fatigue assessment of thin plate welded joints based on zero-point effective notch stress
SHU Wei, GAO Jingkun, LI Haifeng, DENG Caiyan, LIU Qiang, GONG Baoming
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230731002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Study on optimization of key technology of inconel 718 alloy by laser additive repair
WANG Menglu, LI Zhanming, SUN Xiaofeng, SONG Wei, WANG Rui
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230314001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
, ,
DOI: 10.12073/j.hjxb.20231104001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research on prediction model of multiaxial fatigue life of circular weld of GH4169 casing mounting seat
WU Zhenhao, LIU Pengfei
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230609002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research on automatic classification of spot welding joint strength based on PSO-SVM
WU Gang, CHEN Tian, YU LiangHui, LIU Zhipeng
DOI: 10.12073/j.hjxb.20220829001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Microstructure and mechanical properties of CuCrZr /316LN laser welding joints on HEPS thin wall vacuum box
Wang Xujian, Tan Caiwang, Dong Haiyi, He Ping, Fan Chenglei, Guo Dizhou
DOI: 10.12073/j.hjxb.20220414001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Huang Yongde, Peng Peng, Guo Wei, Zhou Xingwen, Cheng Guowen, Liu Qiang
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
, , , , ,
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
, , , ,
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Microstructure and Mechanical Properties of Electron Beam Welded Joints in Different State of TC4
Taiqi Yan, Yu Wu, Xu Cheng, An Li, Shuquan Zhang
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
, , , ,
DOI: 10.12073/j.hjxb.20180320001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Development of a narrow gap welding experiment system for oscillating arc sensing
Wenji Liu, Zhenyu Guan, Liangyu Li, Jianfeng Yue
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Laser Welding of T91 Martensite Heat-resistant Steel with Feeding Wire
Xiaoyong Qi, Bing Ye, Shiwen Yu, Liang Yu
DOI: 10.12073/j.hjxb.201940
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]